Rugård

Afstand: 6.22 Km

Der har ligget en herregård på Rugård i mange år. Gården nævntes første gang i 1398 under navnet Rugaard, da Margrethe den I gav den i pant til godsejer Berneke Skinkel. Senere fik Kronen gården tilbage, og den blev brugt både som lensgård med landbrug og som ryttergård, hvor danske officerer fra kavaleriet boede med deres heste.
Det var også her, bønderne skulle betale skat.
Rugård blev 1764 igen solgt af Kronen og har siden været ejet af forskellige familier.
I 1764 blev den gamle bygning revet ned, og ejeren Carl Juel opførte en trefløjet bygning i bindingsværk.
Dét er kernen i den nuværende hovedbygning, som blev opført 1873-74 i nyrenæssance stil.
Rugård er i privat eje og kan kun ses fra vejen.

Opdateret af: VisitNordfyn  | info@visitnordfyn.dk
Fotograf: VisitNordfyn
Fotograf: VisitNordfyn
Fotograf: VisitNordfyn
Fotograf: VisitNordfyn