Langesø Slot

Afstand: 6.53 Km

 | +45 65964080 |  post@langesoe.dk |  langesoe.dk | 
Det flotte Langesø Slot ligger ud til den lange sø og tæt på Odense, midt i de dybe skove...

Den smukke herregård, Langesø Slot, ligger ned til en lang, smal sø, der har givet navn til stedet. Den nuværende bygning blev opført 1774-78, men der var herregård på stedet allerede i dronning Margrethe I's tid. Der har været mange herregårdsbygninger på stedet, bl.a. opførte Antonius Bryske en hovedbygning med tårn i 1554. Den fik dog kun kort levetid, da den var bygget ved søbredden, der sank under de tunge sten. I slutningen af 1600-tallet blev der bygget en bindingsværksbygning, og 100 år senere kom så den nuværende hovedbygning i klassicistisk stil.

Ejerne af Langesø Slot

Herregården har haft mange ejere, men ejerrækken har især været domineret af adelsfamilierne Skinkel, Bryske og Berner. Under slægten Berner blev herregården ophøjet til et baroni af kongen. I 1977 oprettede den sidste ejer, Godske lensbaron Berner Schilden Holsten, Langesø-Fondet og skænkede herregården dertil. Fondets bestyrelsesformand skal altid være et medlem af Berner-slægten. Nuværende formand er Adam Berner.

Langesø Gods i dag

Der er en stor produktion af juletræer på godset. Slottet og godsets huse i skoven bliver bl.a. brugt til udlejning.

Herregården er i privat eje og kan kun ses fra vejen.

Til gengæld er der mange vandrestier i de store skove omkring slottet, hvor det er dejligt at gå tur. Der er MTB-baner og ridestier i skovene. Hvis I ønsker at bruge dem, skal I huske først at købe licens.

Der er også mulighed for at se slottet fra søsiden. Lej en båd og nyd en sejltur på Langesø med eller uden fiskestang. Både kan lejes lokalt.  Opdateret af: VisitNordfyn  | info@visitnordfyn.dk
Langesø Slot med græsplænen foran Fotograf: VisitNordfyn Copyright: VisitNordfyn
Alleen op til Langesø Slots hovedbygning Fotograf: Jens Wognsen Copyright: VisitNordfyn
Den lange smalle sø Langesø Fotograf: VisitNordfyn Copyright: VisitNordfyn
To cyklister holder pause ved søbredden med udsigt til Langesø Slot Fotograf: VisitNordfyn Copyright: VisitNordfyn
To ænder ved søbredden med udsigt til den ene side af Langesø Slot Fotograf: VisitNordfyn Copyright: Ole Grost
Langesø Slot spejles i vandet på søen Langesø Fotograf: Casper Hansen Copyright: VisitNordfyn