Ejby Mose

Afstand: 12.62 Km

 | +45 8888 5500 |  middelfart@middelfart.dk | 
Øst for Ejby ligger Ejby Mose. Det er et af Fyns største moseområder. I løbet af 2015 blev der foretaget en nyanlæggelse af stier, samt naturforbedringer. Ejby Mose er et værdifuldt levested for mange dyr og planter – 245 forskellige plantearter er registreret, og området huser mange småfugle, herunder også nattergalen. Vandfugle og rovfugle er også i området. Af mere specielle dyr er brunflagermus og dværgflagermus også observeret. Derudover er Ejby Mose også levested for rørhøgen.

Praktisk info
- Der er parkeringsmulighed på en grusparkeringsplads ved Ejby.
- Alle besøgende er velkomne, til fods, på cykel eller til hest. Motoriserede køretøjer er ikke tilladt.
- Hunde skal holdes i snor og alt affald skal tages med hjem eller smides i affaldsspande.
- Den bedste oplevelse fås ved at holde sig til de afmærkede stier og vær særlig opmærksom på, at der kan være vådt, især om vinteren. Praktisk fodtøj, evt. gummistøvler, tilrådes.
- For børnene er der en naturlegeplads med træhytte, sidde- og bålplads og naturlegeredskaber, og for lystfiskere er der en sø, hvor man kan fiske (husk gyldigt fisketegn).

Kilde: Middelfart Kommune

Opdateret af: VisitMiddelfart  | mail@visitmiddelfart.dk
Fotograf: Dorthe Thrane Jensen Copyright: VisitMiddelfart
Fotograf: VisitMiddelfart Copyright: Middelfart Kommune
Fotograf: VisitMiddelfart Copyright: Middelfart Kommune
Fotograf: Dorthe Thrane Jensen Copyright: VisitMiddelfart
Fotograf: Helle Thomsen Copyright: VisitMiddelfart
Fotograf: Dorthe Thrane Jensen Copyright: Dorthe Thrane Jensen
Fotograf: VisitMiddelfart Copyright: Middelfart Kommune