Hårslev

Afstand: 12.32 Km

 | 64812044 |  info@visitnordfyn.dk |  visitnordfyn.dk | 
Hårslev er en meget gammel vejforteby med et idyllisk gadekær og en dejlig skov, hvor man kan holde picnic

Landsbyen Hårslev kommer man igennem, hvis man kører den direkte vej fra Årup til Bogense. Byen er en lang vejforteby, dvs. husene har ligget langs vejen, og der har været en forte, en slags torv på 100x100 m vest for kirken.

Navnet Hårslev stammer nok fra 400-600-tallet, og er måske dannet af mandsnavnet Hathr eller Håthr sat sammen med endelsen -lev, som betyder arvegods eller ejendom.

Der er fundet rester af noget, der kunne være et vikingevoldsted et lille stykke vest for byen ved Rakelbro.

Hårslev har været en stor landsby med 19 gårde og 18 huse.

Stor Å (som er ganske lille i vore dage) løber igennem og syd om Hårslev.

Kirken

Midt i byen ligger Hårslev Kirke, som er fra 1100-tallet, men er blevet udbygget flere gange. Det er en stor landsbykirke, hvis mure bærer præg af ombygningerne, men kun noget af kirken er kalket, derfor er ydermurene spændende at gå på opdagelse omkring. Kirken er åben eller kan åbnes, når der er personale på kirkegården.

Lærerdatter, folkemindesamler og forfatter

På kirkegården kan man se journalist, forfatter med mere Christine Reimers gravsten.

Christine Reimer var lærerdatter fra Hårslev og markerede sig især ved i begyndelsen af 1900-tallet at udgive bøgerne ”Nordfynsk bondeliv i mands minde”. På Nordfyns Museum i Bogense er der en lille mindestue for Christine Reimer.

Hårslev i dag

Hårslev er hjemsted for Nordfyns Kommunes største private arbejdsplads Haarslev Industries, der producerer maskiner til forarbejdning af fiske- og slagteriaffald.

Værd at se på turen

På Mosevej, en sidevej til Bogensevej, ligger gadekæret med smuk udsigt over markerne. Fra Mosevej kan man gå eller cykle ad grusvej på Lindegårdsvej forbi køer og vandhuller.

Når man når til en slags t-kryds kan man dreje til højre og køre ned til Ejlskovvej, hvor man enten kan vælge at dreje til højre igen og køre/gå tilbage til Hårslev, eller dreje til venstre og passere Rakkelbro med Hårslev Møllegård, fortsætte til landsbyen Ejlskov og videre ud i det fynske landskab.

Bag kirken ligger Præsteskoven, plantet på noget af den gamle præstegårdsjord. Her finder man en smuk lysning med bord-bænkesæt, hvor man kan indtage sin mad, mens børnene klatrer i træerne i den tætte, unge skov.

Indbyggertal: Omkring 375.Opdateret af: VisitNordfyn  | info@visitnordfyn.dk
Hårslev by set fra luften Fotograf: Hårslev Group Copyright: VisitNordfyn