Fugletårn - Ejby Mose

Afstand: 11.77 Km

 | +45 8888 5500 |  middelfart@middelfart.dk |  Middelfart Kommune | 
Naturrigt område i Middelfart Ejby Mose er et værdifuldt levested for mange dyr og planter – 245 forskellige plantearter er registreret, og området huser mange småfugle, herunder også nattergalen. Vandfugle og rovfugle er også i området.

Af mere specielle dyr er brunflagermus og dværgflagermus også observeret. Derudover er Ejby Mose også levested for rørhøgen.

Opdateret af: VisitMiddelfart  | mail@visitmiddelfart.dk
Fotograf: Dorthe Thrane Jensen Copyright: VisitMiddelfart
Fotograf: VisitMiddelfart
Fotograf: Dorthe Thrane Jensen Copyright: VisitMiddelfart
Fotograf: Dorthe Thrane Jensen Copyright: VisitMiddelfart
Fotograf: Dorthe Thrane Jensen Copyright: VisitMiddelfart